Breaking News

अंधारे मॅडमच्या गलथान कारभरामुळे आष्टी अंधारात


नगर पंचायतने महावितरणाचे पावणेदोन कोटी रुपये थकविल्याने शहरातील पाणिपुरवठा व सार्वजनिक विद्युत पुरवठा केला खंडीत

के. के. निकाळजे । आष्टी 

शहरातील गल्ली बोळात व व्यापार पेठेत असणारे पथदिवे लख्ख प्रकाशाने उजळून दिसत होते.परंतू या पथदिव्यांचा आता प्रकाश बंद पडल्याचे चिञ महावितरणाच्या कारवाई मुळे दिसून आले.

        याबाबत अधिक असे दिवसेंदिवस आष्टी नगरपंचायतचा आर्थिक व्यवहार ढासळत असून त्याचा उत्तम परिणाम शहरवासियांना काल अनुभवास आला.शहरात असणा-या पथदिव्यांचा विद्युत पुरवठाच महावितरण विभागाने थकीत बीलामुळे खंडीत केला.असून या बाबत महावितरणला थकीत बीलाची रक्कम विचारली असता ती तब्बल एक कोटी 69 लाखाच्या घरात असल्याचे निदर्शनास आले.या कारवाई मुळे आष्टीकरांना नाहक ञासाला सामोरे जाण्याची वेळ आली आहे.एकतर गेल्या दोन दिवसापुर्वी शहरात राञीच शिक्षकाचे घर फोडले सर्वञ अंधार असल्यामुळे चोरंही या संधीचा फायदा घेतात.गेल्या महिना भरापासून आष्टी नगर पंचायतच्या मुख्याधिकारी निता अंधारे ह्या रजेवरही गेल्या नाहीत आणि कार्यालयातही आल्या नाहीत.त्यामुळे नगर पंचायतचा कारभार उंठावरून शेळ्या हकण्यासारखा झाला आहे असे म्हणण्याची वेळ आष्टीकरांवर आली आली आहे.याबाबत नगर पंचायतच्या मुख्याधिकारी निता अंधारे यांना फोन लावला असता त्यांनी फोन न घेतल्यामुळे बाजू कळू शकली नाही.

शहरातील नगरपंचायतकडे महावितरणचे पथदिव्यांची थकीत बाकी हि जवळपास एक कोटी 56 लाखाच्या घरात आहे तसेच आष्टी शहराला पाणि पुरवठा होत असलेल्या विद्युत पंपाची बाकी जवळपास 13 लाखापेक्षा जास्त असल्याने वॉटर स्पलॉयचाही विद्युत पुरवठा आम्हाला खंडीत करावा लागला.

-दत्ताञय दसपुते 

 (सहाय्यक अभियंता महावितरण आष्टी)

या बाबत मला काहिही माहित नाही मी जरी कार्यालयीन प्रमुख असलो तरी आर्थिक व्यवव्हार माझ्याकडे नाहीत.मला कसलीही प्रतिक्रीया विचारू नका आणि मी काहि प्रतिक्रीयाही देणार नाही.

-के.टी.सांवत,कार्यालयीन प्रमुख नगरपंचायत आष्टी

गेल्या संप्टेंबर महिन्यापासून आम्ही नगर पंचायतीला नोटीस देत असून,तरी सुध्दा याबाबत नगर पंचायत कार्यालय कसलीच दखल घेत नसल्याने चार दिवसापुर्वी आम्ही चौथी नोटीस दिली होती.तरी सुध्दा त्यांनी थकबाकी न भरल्याने आज वरिष्ठ्यांच्या आदेशाने आम्ही पाणीपुरवठा व सार्वजनिक दिवाबत्तीचा विद्युत पुरवठा खंडीत केला.

-शिवाजी गोरे,लाईनमेन आष्टी
No comments