Breaking News

शासकीय हमी भावाने कापूस खरेदीसाठी ऑनलाईन नोंदणी करा -विजय दराडे

 


बाळासाहेब आडागळे । माजलगाव  

जिल्हयातील कापूस खरेदी सुरळीत होण्यासाठी जिल्हयातील कापूस उत्पादक शेतकर्यांना शासकीय हमी भावाने महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक पणन महासंघ किंवा भारतीय कापूस निगम ( सी.सी.आय. ) यांचे कापूस खरेदी केंद्रावर कापूस विक्री करावयाचा आहे . 

       

अशा शेतकर्यांनी स्वत : चे आधार कार्डची छायांकित प्रत , एक पासपोर्ट आकाराचा एक रंगीत फोटो , राष्ट्रीयकृत , खाजगी बँका किंवा बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत व अद्ययावत कापूस पेर्याची नोंद असलेला सातबारा ची छायांकित प्रत आणि कापूस उत्पादक शेतकर्याचे सात बारा वर अद्ययावत कापूस पेर्याची नोंद नसल्यास गाव कामगार तलाठी यांचे सही शिछ्यासह अद्ययावत पीक पेरा प्रमाणपत्र या कागदपत्रांसह तालुक्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये ऑनलाईन कापसाची नोंद करावी.

         

शेतकर्यांच्या कापसाची खरेदी त्यांनी केलेल्या नोंदणीच्या प्राधान्यक्रमानुसार केली जाईल . सदर कापसाची नोंद करण्यासाठी जिल्हयातील केवळ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना लिंक देण्यात आलेली आहे . तसेच जिल्हयातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना या संदर्भातील आवश्यक त्या सर्व सूचना देण्यात आलेल्या आहेत . त्यांनी तालुक्यातील सर्व शेतकर्यांचे कापसाच्या ऑनलाईन नोंदी करण्यासाठी संगणक , इंटरनेट सुविधा व कर्मचारी उपलब्धतेसह आवश्यक ती सर्व व्यवस्था करावी आसे शासनाचे आदेश आहेत तेव्हा आपल्या कापसाला हमी भाव मिळुन कापूस वेळेवर विक्री व्हावा यासाठी शेतकर्यांनी नोंदणी करावी आसे आवाहन संभाजी ब्रिगेड चे बीड जिल्हाध्यक्ष विजय दराडे यांनी केले आहे.


No comments