Breaking News

लाॅकडाऊन असलेल्या ६ शहरात महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली सूट

प्रतिकात्मक

बीड : इयत्ता दहावीचा निकाल घोषित झालेला असून बीड, अंबाजोगाई, माजलगांव, परळी, केज व आष्टी या ६ शहरामधील विद्यार्थ्यांना इतर शहरामधील महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी आणि या संस्थांच्या प्रवेशाची अंतिम तारीख जवळ आलेली असल्यामुळे इयत्ता दहावीच्या विद्यार्थ्यांना
टि. सी. व मार्क मेमो काढण्यासाठी विद्यार्थी, पालक व शिक्षक यांना परवानगी देण्यात येत आहे. याबाबतचे आदेश जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार यांनी नुकतेच दिले आहेत. 

कोरोना विषाणू रुग्णांची संख्या बीड जिल्हयात मोठया प्रमाणात वाढ होत असल्यामुळे बीड, अंबाजोगाई, माजलगांव, परळी, केज व आष्टी हे ६ शहर १० दिवसांकरिता दिनांक १२ पासून दिनांक २१ ऑगस्ट २०२० रोजी पर्यंत पूर्णपणे सर्व दृष्टीने बंद असल्याने हे निर्देश देण्यात आले आहेत. यानुसार इयत्ता दहावी पास विद्यार्थी व त्यांचे एक पालक यांना फक्त टि.सी. व मार्क मेमो या ६ शहरामधील शाळेमधून काढणेसाठी परवानगी असेल. या शहरांमध्ये प्रवेश करण्यास व शाळेमध्ये जाणे यासाठी पासची आवश्यकता असणार नाही, परंतु शाळेचे ओळखपत्र व पालकांचे आधारकार्ड सोबत ठेवणे बंधनकारक असेल.

संबंधित शाळेचे शिक्षकांना यासाठी वेळेच कोणतेही बंधन न ठेवता २४ तास दररोज शाळेमध्ये थांबून कामकाज करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. इयत्ता दहावी पास विद्यार्थी, पालक हे शाळेमध्ये आल्यानंतर एकाच ठिकाणी गर्दी होणार नाही या दृष्टीने नियोजन करुन कोवीड-१९ विषयक सामाजिक अंतर पाळणे बाबत प्रत्येक शाळेने सक्त सूचना द्याव्यात आणि त्याची खात्री करण्याची जबाबदारी संबंधित शाळेची देण्यात आली आहे 


आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ मधील कलम २५ अन्वये जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे, त्यातील पोट कलम २ (अ) नुसार जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी हे  उक्त प्राधिकरणाचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता फौजदारी प्रक्रिया दंड संहिता १९७३ चे कलम १४४ (१)(३) अन्वये मनाई आदेश दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२० रोजीचे रात्री १२ वाजेपर्यंत लागू करण्यात आलेे आहेत.

No comments