Breaking News

किनवट येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीसाठीची कंत्राटी पदभरती रद्द

बीड : किनवट जि. नांदेड येथे अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती कार्यालय सुरु करण्यासाठी १३ सप्टेंबर, २०११ रोजी शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली होती. सदर समितीसाठी आवश्यक मनुष्यबळ कंत्राटी तत्वावर पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आलेलो होती. सदर समिती कार्यालय सुरु करणेसाठी अधिकारी / कर्मचारी यांची एकूण २२ पदे कंत्राटी पध्दतीने भरण्यासंदर्भात जाहिरात प्रसिद्ध करुन विधी अधिकारी, विधी समन्वयक, कनिष्ठप्रशासकोय अधिकारी व संशोधन सहायक या पदांसाठी येणाऱ्या उमेदवारांची मूलाखत घेण्यात आली होती. सदर समितीसाठी आवश्यक मनुष्यबळ कंत्राटी तत्वावर पद
तसेच लिपिक टंकलेखक माहिती तंत्रज्ञान तथा संगणक सहायक, लघु्कलेखक, शिपाई व सफाईगार या
पदासाठी येणान्या उमेदवारांचे अर्ज स्विकारण्यात आले होते.

महाराष्ट्रात कोविड-१९ च्या संसर्गजन्य रोगामुळे वित्तीय उपाय-योजनेच्या अनुषंगाने चालु वित्तीय वर्षात सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग वगळता कोणत्याही विभागाने कोणत्याही प्रकारची नवीन पदभरती करु नये, याबाबत सुचित केलेले आहे, राज्यातील कोरोना आजार प्रादुर्भाव स्थिती व वित्तीय स्थिती पाहता अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, किनवट ता. किनवट जि. नांदेड येथील कंत्राटी पदभरती रद्द करण्याचा निर्णय निवडसमितीने घेतला असल्याने भरती प्रक्रिया रद्द करित असल्याचे सहआयुक्त, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, औरंगाबाद यांनी कळविले आहे.

No comments